SVK

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksenharrastajien yhteinen järjestö. 
Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista kalastusta suosittuna suomalaisena luontoharrastuksena, jonka edellytysten turvaamiseksi järjestö toimii vesien suojelun, kestävää kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajärjestelmien puolesta. 
Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta kalataloushallinnossa ja -tutkimuksessa yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja alan muiden järjestöjen kanssa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvuuksia ovat maankattava kalaseurojen verkko, suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta.

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi